Yeni Web Sitemiz Yayında!

TUZEM AKADEMİ
Uzaktan Eğitim Merkezi

TUZEM AKADEMİ
Uzaktan Eğitim Merkezi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: Tuzem Akademi Uzaktan Eğitim Merkezi
Adres: www.tuzemakademi.com
Telefon: 05527977127
E-posta: destek@tuzemakademi.com

1.2. ALICI

Müşteri Adı/ Soyadı: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Müşteri Adresi: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Müşteri Telefon: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Müşteri E-posta: Sipariş formunda belirtilmiştir.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait [web sitesi adı] internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Ürün Kodu: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Adet: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Satış Fiyatı: Sipariş formunda belirtilmiştir.
KDV: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Kargo Ücreti: Sipariş formunda belirtilmiştir.
Toplam: Sipariş formunda belirtilmiştir.

MADDE 4 - TESLİMAT

ALICI tarafından satın alınan sertifika programları için sisteme giriş bilgisi, kullanıcı adı, şifre ve programının başarılı ile tamamlanmasının ardından sertifika, ALICI'nın sipariş formunda belirtmiş olduğu iletişim bilgileri kullanılarak dijital olarak gönderilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

Sertifika programları dijital içerik olduğundan ücret iadesi, iptal ve değişiklik yapılamamaktadır. Alıcının başvuru yapmadan önce bilgileri dikkatli bir şekilde okuması gerekmektedir. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. SATICI, sözleşme konusu ürünü tam ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak dijital olarak teslim etmekten sorumludur.

6.3. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilir.

MADDE 7 - ÖZEL HÜKÜMLER

7.1. Sertifika programları dijital içerik olduğundan ücret iadesi, iptal ve değişiklik yapılamamaktadır. Alıcının başvuru yapmadan önce bilgileri dikkatli bir şekilde okuması gerekmektedir. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.2. Üniversite ve uluslararası onay mercii sadece belgelendirme hizmeti sunmakta olup, iş garantisi vermemektedir. Bu konuda üniversite, uluslararası onay mercii ve kurumumuz sorumluluk taşımamaktadır. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.3. Sertifikalar, kamu ve özel sektörde geçerli olup kullanılabilmektedir. Ancak, sertifikanın kabul edilip edilmemesi tamamen belgeyi sunacağınız kurumun insiyatifindedir. Bu konuda üniversite, uluslararası onay mercii ve kurumumuz sorumluluk taşımamaktadır. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. TC kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar pasaport numaraları ya da herhangi bir kimlik numarası ile başvuru yapabilir. Bu kişilerin TC numaraları olmadığından sertifikaları e-devlete işlenememektedir. Bu durumdaki katılımcıların sertifikaları PDF formatında dijital olarak gönderilir. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.5. Bir sertifika programının sertifika saatinin hesaplanmasında video dersler, e-ders notları, interaktif metin dersleri, bireysel çalışmalar ve sınav süreleri dikkate alınmaktadır. Hesaplama parametreleri programa göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla sertifika saati, sadece video saati anlamına gelmemektedir ve birbirinden farklıdır. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.6 Sözleşmeye konu hizmet dijital içeriktir, içeriklere ve sisteme erişim süresi toplam 30 gündür. Bu süre içerisinde alıcı, sisteme ve dijital içeriklere erişebilir ve sınava girebilir. Bu sürenin sonunda alıcı, sisteme ve dijital içeriklere erişemez, ayrıca sınava giremez, tüm hakları sona erer. Azami süre ile ilgili bilgilendirme ürün ya da hizmetin tanıtım ve satış sayfasında yazmaktadır. Azami süresi dolan alıcı, satıcıya müracaat etmesi ve gerekli ek süre hizmet bedelini havale/EFT ile göndermesi halinde 30 gün daha ek süre verilir. Bu ek süre içerisinde tüketicinin önceki hakları ekstra 30 gün boyunca devam eder. Ek süre hizmeti sadece ilk 30 günün ardından ve bir defaya mahsus verilir. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.7. Satıcının, sisteme giriş, kullanıcı adı ve şifre ile ilgili ilk bildirimin dışında; eğitim başlangıç tarihi, eğitim bitiş tarihi, sınav tarihi, eğitim tamamlama formu gönderim tarihi ve genel bilgilendirme ile ilgili alıcıya e-mail gönderme, SMS mesajı gönderme, WhatsApp mesajı gönderme, telefon etme ve kargo/posta gönderimi zorunluluğu yoktur. Alıcı, satın aldığı ürün ya da hizmetin tanıtım, başvuru ya da satış sayfasındaki ilgili tarihler ve süreçler ile ilgili bilgilendirmeleri okuduğu kabul etmiş sayılır. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.8. Alıcının, eğitim ya da sertifika programının sonunda sertifika hak edebilmesi için eğitim (erişim) süresi içerisinde sınava girmesi ve tamamlama formunu göndermesi gerekmektedir. Programların sonunda alııcının adına eğitim sertifikası ya da katılım sertifikası düzenlenir. Sertifika programlarının sonunda eğitim sertifikası mı yok sa katılım sertifikası mı verileceği ürün ya da hizmetin tanıtım, başvuru ya da satış sayfasında belirtilmektedir. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.9. Sertifika programını süresi içerisinde başarı ile tamamlayan ve programın gereksinimlerini karşılayan alıcı adına sertifika düzenlenir. Sertifikalar dijital olarak PDF formatında düzenlenir ve alıcıya dijital ortamda gönderilir. Alıcı, kendisine dijital olarak gönderilen PDF formatındaki sertifikayı kendi imkanları ile çıktı alabilir. Satıcı tarafından, baskı ve kargo ile gönderim yapılmayacaktır. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.10. Alıcı; kişisel bilgilerinin hizmet aldığı süre içerisinde ve sonrasında, alıcı tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece, üçüncü kişiler haricinde olmak kaydıyla bilgilendirme, indirim ve kampanyalar hakkında kullanılmasını, SMS mesajı, WhatsApp mesajı, telefon çağrısı ve e-posta kanallarıyla bilgilendirme ve kampanya duyuruları hakkında iletişime geçilmesini kabul eder, izin verir, onaylar ve rıza gösterir. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.11. Üniversite onaylı sertifika programlarında, üniversite seçimi anlaşmalı üniversiteler arasından seçilir. Hangi üniversite olursa olsun sertifikalar alıcının e-devlet sistemine işlenir ve geçerlilikleri aynıdır. Satın alınan sertifika programının hangi üniversite tarafından onaylanacağı alıcının insifiyatindedir ve alıcı bu konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Alıcı bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜK

ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş ve onaylamış sayılır. SATICI'nın internet sitesi üzerinden sipariş verilmesi ile bu sözleşme yürürlüğe girmiş kabul edilir.

SATICI: Tuzem Akademi Uzaktan Eğitim Merkezi
ALICI: Müşteri