Yeni Web Sitemiz Yayında!

TUZEM AKADEMİ
Uzaktan Eğitim Merkezi

TUZEM AKADEMİ
Uzaktan Eğitim Merkezi

1. GİRİŞ

[Şirket Adı] olarak, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sayfa, kişisel verilerinizin nasıl toplandığını, kullanıldığını, saklandığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sağlanması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak hareket etmekteyiz.

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu: Tuzem Akademi Uzaktan Eğitim Merkezi
Adres: www.tuzemakademi.com
Telefon: 05527977127
E-posta: destek@tuzemakademi.com

3. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi toplamaktayız:

- Adınız ve soyadınız
- E-posta adresiniz
- Telefon numaranız
- Adres bilgileriniz
- Ödeme bilgileriniz
- IP adresiniz ve tarayıcı bilgileriniz

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

- Siparişlerinizi işlemek ve teslimatını sağlamak,
- Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
- Müşteri hizmetleri ve destek sağlamak,
- Pazarlama ve promosyon faaliyetlerinde bulunmak,
- Web sitemizin performansını ve kullanıcı deneyimini analiz etmek ve geliştirmek,
- Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

- Ödeme işlemcileri ve bankalar,
- Kargo ve lojistik şirketleri,
- Pazarlama ve analiz hizmetleri sağlayıcıları,
- Yasal zorunluluklar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE GÜVENLİĞİ

Kişisel verileriniz, işbu politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmekte ve KVKK'nın öngördüğü süre boyunca saklanmaktadır. Verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Ancak, internet üzerinden iletilen verilerin tamamen güvenli olduğunu garanti edemeyiz.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
- Bu haklarınızı kullanmak için bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz:

Adres: www.tuzemakademi.com
Telefon: 05527977127
E-posta: destek@tuzemakademi.com

8. ÇEREZLER VE BENZER TEKNOLOJİLER

Web sitemizi kullanırken, deneyiminizi kişiselleştirmek ve performansımızı ölçmek amacıyla çerezler ve benzer teknolojiler kullanabiliriz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için [Çerez Politikası] sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

9. GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı zaman zaman güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik durumunda, yeni politikayı web sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz.

10. İLETİŞİM

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası hakkında sorularınız veya kişisel verilerinize dair talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Tuzem Akademi Uzaktan Eğitim Merkezi
Adres: www.tuzemakademi.com
Telefon: 05527977127
E-posta: destek@tuzemakademi.com