Yeni Web Sitemiz Yayında!

TUZEM AKADEMİ
Uzaktan Eğitim Merkezi

TUZEM AKADEMİ
Uzaktan Eğitim Merkezi

Tuzem Akademi Uzaktan Eğitim Merkezi olarak, gizliliğinizi korumak ve kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işlemek en önemli önceliklerimizdendir. Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve hizmetlerimizi kullandığınızda topladığımız kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığını, saklandığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Bu politikayı dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

1. TOPLANAN BİLGİLER

1.1. Kişisel Bilgiler: Sitemizi kullanırken adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz ve ödeme bilgileri gibi kişisel bilgilerinizi toplarız.

1.2. Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler: Sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, tarayıcı türünüz, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve erişim saatleri gibi bilgileri otomatik olarak toplarız.

1.3. Çerezler ve Benzer Teknolojiler: Sitemizi kullanırken, deneyiminizi kişiselleştirmek ve performansımızı ölçmek için çerezler ve benzer teknolojiler kullanabiliriz. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için [Çerez Politikası] sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2. BİLGİLERİN KULLANIMI

2.1. Hizmet Sağlama: Kişisel bilgilerinizi, siparişlerinizi işlemek, ödemelerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sağlamak için kullanırız.

2.2. Müşteri Hizmetleri: Sorularınıza yanıt vermek, sorunlarınızı çözmek ve müşteri desteği sağlamak için bilgilerinizi kullanırız.

2.3. Pazarlama ve İletişim: Onayınız doğrultusunda, size promosyonlar, kampanyalar ve haberler hakkında bilgi göndermek için kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

2.4. Analiz ve İyileştirme: Web sitemizin performansını analiz etmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve hizmetlerimizi iyileştirmek için bilgilerinizden faydalanırız.

3. BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

3.1. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar: Bilgilerinizi, bizim adımıza hizmet sağlayan üçüncü taraflarla paylaşabiliriz (örneğin, ödeme işlemcileri, lojistik firmalar).

3.2. Yasal Gereklilikler: Kanunen zorunlu olduğunda veya yasal süreçlere uymak amacıyla kişisel bilgilerinizi paylaşabiliriz.

3.3. İş Transferleri: İşimizin tamamı veya bir kısmı satıldığında veya devredildiğinde, kişisel bilgileriniz yeni sahip veya ortaklarla paylaşılabilir.

4. BİLGİLERİN KORUNMASI

Kişisel bilgilerinizi korumak için makul fiziksel, teknik ve idari önlemler alırız. Ancak, internet üzerinden iletilen bilgilerin tamamen güvenli olduğunu garanti edemeyiz.

5. VERİ SAKLAMA

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olan süre boyunca veya yasal gerekliliklere uygun olarak saklarız.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ

KVKK kapsamında, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik durumunda, yeni Gizlilik Politikası’nı web sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz.

8. İLETİŞİM

Gizlilik Politikamız hakkında sorularınız veya kişisel verilerinize dair talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Tuzem Akademi Uzaktan Eğitim Merkezi
Adres: www.tuzemakademi.com
Telefon: 05527977127
E-posta: destek@tuzemakademi.com