• Doğum Koçluğu Eğitim Resim
  Doğum Koçluğu

  Doğum Koçu, hamilelik ve doğum sürecinde anneyle çalışır. Annenin doğuma ve anneliğe dair korku ve kaygılarını dinler, bunların en aza inmesine yardımcı olur.

  DETAYLI İNCELE
  Masal Terapisi Eğitim Resim
  Masal Terapisi

  Masal terapisi, çocuk ve yetişkinlerdeki var olan durumu, semptomları, bilinçli çabalarla ulaşılamayan içsel süreçleri masal aracılığıyla dışa vurum yöntemidir. Çocuklar ve yetişkinler, geçmişte yaşamlarını uzun süre etkisi altında tutan olumlu ya da olumsuz yaşam olaylarını, deneyimlerini, anılarını, bilinçdışına ve dünyaya karşı sembolik anlamlar olarak ortaya koyarlar.

  DETAYLI İNCELE
  Evlilik ve İlişki Danışmanlığı Eğitim Resim
  Evlilik ve İlişki Danışmanlığı

  İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Sertifika Eğitimi ile bireylerin ilişki becerilerini geliştirmelerini, kişiler arası ilişkilerde denge kurabilmesini, etkili ve nitelikli ilişkiler geliştirebilmelerini destekleyen ve evlilikte eş seçme, karar verme, evlilik süreci ve uyum sağlama konularında destek sağlayan profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DETAYLI İNCELE
  Cinsel Terapi Eğitim Resim
  Cinsel Terapi

  Bu programın amacı cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar ve cinsel işlev bozuklukları alanında yaşanan sorunlar ve tedavisi alanında cinsel terapist olarak çalışacak ve toplumun bu konularda bilgilendirmesinde görev alacak sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerinin özel bir eğitim almasına katkıda bulunmaktır.

  DETAYLI İNCELE
  NLP Eğitim Resim
  NLP

  NLP, Duyu-Dil Programlama, Nörolinguistik Programlama ya da neuro-linguistique programlama, kişilerin amaçlarına ulaşmaları için “nörolojik programlarını” keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen, tartışmalı bir psikolojik terapi anlayışıdır.

  DETAYLI İNCELE
  Eğiticinin Eğitmenliği Eğitim Resim
  Eğiticinin Eğitmenliği

  Bu eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir. Diğer yandan eğitmen olarak görev alacak tüm bireylere, eğitim-öğretim sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırılması hedeflenmektedir.

  DETAYLI İNCELE
  Disleksi Eğitim Resim
  Disleksi

  Disleksi eğitimine katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması, sınıfta alınacak tedbirler, etkili öğretimsel düzenlemeler, akıcı okuma, okuduğunu anlama, çalışma becerileri hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda yeterlikler kazandırmaktır.

  DETAYLI İNCELE
  Bilgisayar İşletmenliği Eğitim Resim
  Bilgisayar İşletmenliği

  Bilgisayar İşletmenlik kursunu bitirdiğinizde, bilgisayar donanımı,Windows işletim sistemi,Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, İnternet ve e-posta yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olunurken bilgisayar kullanmayı genel hatlarıyla profesyonel bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Kurs bitiminde alacağınız sertifika ile kariyerinize yön verebilirsiniz

  DETAYLI İNCELE
  Dil ve Konuşma Bozulukları Eğitim Resim
  Dil ve Konuşma Bozulukları

  Dil ve Konuşma Bozuklukları Sertifikası Eğitimi, Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının öncelikle önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise bu bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonunda görev alacak kendi bilim alanında yetişmiş, kalifiye sağlık meslek mensuplarını yetiştirmektir. Erken çocukluk döneminden başlayıp yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede, bireyleri etkileyebilmektedir. Bu bakımdan ele alındığında dil ve konuşma bozuklukları alanı disiplinler arası etkileşimin gerekli olduğu ancak kendi mesleki otonomisine sahip bir bilim dalıdır.

  DETAYLI İNCELE
  İşaret Dili 1 Eğitim Resim
  İşaret Dili 1

  Yeni hazırlanan mevzuata göre tüm kurum ve kuruluşlarda işaret dili bilen personel bulundurmak ve çalıştırma zorunluluğunun getirilmektedir. İşitme engelli insanların da toplumuzda engelsiz bir hayat sürdürülmesine bir birey olarak katkı sağlamak için işaret dili kursları düzenlenmektedir. Son dönemde ülkemizde de engelli insanlar için benzer uygulamalar başlamıştır. Bu uygulamalardan bir tanesi de işitme engelli kişilerin toplumda kolay iletişim kurmalarının sağlanmasıdır. Tüm dünyada gelişmiş ülkeler engelli bireylere her türlü hizmeti sunmakta ve bu amaçla belli standartlar hazırlamışlardır. Bu amaçla kurumlarda çalışan belli sayıdaki personelin işitme engeli kişilerle iletişim kurabilmesi ve bu kişilere hizmet sunabilmesi için işaret dilini bilmesi istenmektedir. Kurumumuz da bu amaçla İşaret Dili eğitim programı kursları düzenlemektedir. İşaret dili programına herhangi bir işyerinde çalışanlar veya çalışmayı düşünen herkes katılabilir.

  DETAYLI İNCELE
  Sağlıkta Hijyen Eğitim Resim
  Sağlıkta Hijyen

  Kişisel hijyen hem kendi sağlımız hem de çevremizdeki kişilerin sağlığı için çok önemlidir. Herkes kişisel hijyenin günlük yaşamımızdaki öneminden haberdar edilmelidir. Bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıklar patojenlerden kaynaklanır ve hastalıklar fiziksel temas yoluyla bir kişiden diğerine bulaşabilir. Hastalıkların kişiden kişiye bulaşması durumu, kişisel hijyenle ilgili en iyi uygulamaları takip ederek ve çevreyi temiz tutarak büyük ölçüde kontrol edilebilir.

  DETAYLI İNCELE
  Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi Eğitim Resim
  Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi

  Öfke Kontrolü Eğitimi Sertifika programı ile yaşamımızda stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmak; günlük yaşamda olduğu gibi, iş yaşamında da kontrol edilemeyen stres ve öfke bireyler ve örgütler için kaçınılmaz olup, maliyetleri ve getirdiği pek çok olumsuz sonuçları itibarıyla oldukça önemli bir konu ile ilgili kursiyerlerin bilgi ve beceriye sahip olmaları amaçlanır.

  DETAYLI İNCELE
  Etkili İletişim ve Mülakat Teknikleri Eğitim Resim
  Etkili İletişim ve Mülakat Teknikleri

  Katılımcıların, etkili iletişim kurarak, amaçlarına en uygun adayları belirlemek için mülakat teknikleri konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak için gerekli eğitim programıdır.

  DETAYLI İNCELE
  Oyun Terapisi Eğitim Resim
  Oyun Terapisi

  Oyun Terapisi Sertifika Eğitimi ile çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine, zihinsel ve fiziksel düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek teorik bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini kullanabilmeyle ilgili tüm becerileri kazandırabilmek amaçlanmaktadır.

  DETAYLI İNCELE
  Toplantı Yönetimi Eğitim Resim
  Toplantı Yönetimi

  Günümüzde gerek kamu kuruluşları, gerek özel şirketler ve dernekler birçok konuda çeşitli toplantılar yapmaktadır. Bu nedenle çalıştığınız kurum ne olursa olsun toplantı organizasyonu yapmanız gerekecek. Edineceğiniz bilgi ve beceriler sizin mesleki başarınızı artıracaktır

  DETAYLI İNCELE
  TAKIM ÇALIŞMASI Eğitim Resim
  TAKIM ÇALIŞMASI

  Bir topluluğun hedeflerine ulaşmak için çeşitli fikir, eğitim ve yetenekleri olan kişileri bir araya toplayarak bilgi ve becerilerini paylaşmasına Takım Çalışması denir. Takımın başında bir lider bulunur. Lider, takımının ortak bir noktada bir araya gelebilmesi için çok önemli roller üstlenir. Şirketler etkili iletişim yeteneklerine sahip, muhatap olduğu kimseye güven veren ve güvenen, bencillikten uzak “biz” bilincine sahip daha çok ihtiyaç duyarlar. Bu ise takım çalışması ile mümkün olabilmektedir.

  DETAYLI İNCELE
  Bağımlılık Danışmanlığı(BATES) Eğitim Resim
  Bağımlılık Danışmanlığı(BATES)

  Bağımlılık danışmanlığı eğitimi, madde bağımlılığı ve davranış bağımlılıkları ( TV bağımlılığı, internet, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı vb.) tanı ve terapisi alanlarında detaylı bilgi içeren bir eğitimdir.

  DETAYLI İNCELE
  AİLE DİZİMİ Eğitim Resim
  AİLE DİZİMİ

  Aile Dizimi Alman Psikoterapist Bert Hellinger’ın ortaya çıkarttığı bir kavramdır ve bireyin içsel dünyasının, aile sistemi içerisinde anlamlandırılmasına odaklanan terapi sürecini kapsar.

  DETAYLI İNCELE
  Montessori Eğitmenliği Eğitim Resim
  Montessori Eğitmenliği

  Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu dönemde çocuk gelecekte olacağı yetişkini inşa eder. Sadece zeka değil, insanın bütün mümkün becerileri bu dönemde oluşur. Hiçbir yaşta çocuk zekice bir yardıma bu dönemde olduğu kadar ihtiyaç duymaz.

  DETAYLI İNCELE
  TEMEL BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ Eğitim Resim
  TEMEL BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

  Program seminere katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamakta

  DETAYLI İNCELE
  TRAVMA PSİKOLOJİSİ Eğitim Resim
  TRAVMA PSİKOLOJİSİ

  Beklenmedik bir şekilde gerçekleşen, bugünümüzü etkileyen, yoğun bir şekilde olumsuz duygular yaratan durumlara psikolojik travma denir.

  DETAYLI İNCELE
  YAŞAM KOÇLUĞU Eğitim Resim
  YAŞAM KOÇLUĞU

  Yaşam Koçluğu; günden güne hayatımızda daha fazla yer alan ve yaygınlaşan bir alandır. Siz de hem kendi hayatınıza dokunmak, hem de bilginizi mesleğiniz haline getirerek danışanlarınızın hayatına dokunabilmek için yaşam koçluğu sertifikalı eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Pdf dokümanları, video destekleri ve canlı süpervizyon eğitimleri ile Yaşam Koçu olmaya hazır mısınız? Hayatınızın yöneticisi olun... Hatta hayatlara dokunun...

  DETAYLI İNCELE
  ECZANE YARDIMCILIĞI Eğitim Resim
  ECZANE YARDIMCILIĞI

  Eczacı eşliğinde reçetedeki ilaçları hazırlamak, iş kayıtları ile ilgilenmek, faturaları düzenlemek ve ilaç satış işlemlerini yapmak için eczacıya yardım etmektir.

  DETAYLI İNCELE
  Aile Danışmanlığı Eğitim Resim
  Aile Danışmanlığı

  Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzaktan eğitim ile Aile Danışmanlığı sertifikanızı ve eğitiminizi hemen alabilirsiniz.

  DETAYLI İNCELE
  Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kayıt Kabul Eğitim Resim
  Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kayıt Kabul

  Bu eğitim; hastane, muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş/çıkış işlemleri, kayıt, arşivleme ve danışma hizmetleri gibi görevleri yerine getiren “Hasta Kabul Sekreteri” pozisyonunda çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir programdır.

  DETAYLI İNCELE
  İnsan Kaynakları Eğitim Resim
  İnsan Kaynakları

  Hazırlamış olduğumuz insan kaynakları eğitimi programının amacı, insan kaynakları uzmanı olarak çalışacak bilgili personel ihtiyacı olan işletmelere iş gücü sağlamak, insan kaynakları yönetim sistemini öğrenerek kariyer gelişimine yön vermek ve bilgisini arttırmak isteyenlere olanak sağlamaktır.

  DETAYLI İNCELE
  Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Resim
  Bilgisayarlı Muhasebe

  Muhasebe, paranın olduğu her yerde yani hayatımızın her alanındadır. İşverenlerden yatırımcılara ve çalışanlara kadar herkesin bilmesi gereken temel finansal bilgiler vardır. Genel Muhasebe Eğitimi ile bu alandaki gerekli bilgi ve tecrübeleri öğrenecek, daha başarılı bir kariyer elde edeceksiniz.

  DETAYLI İNCELE
  Emlak Danışmanlığı Eğitim Resim
  Emlak Danışmanlığı

  Emlak danışmanlığı ve konut finansmanının tanıtımı ve pazarlama temsilciliği, hak sahiplerinin talebi üzerine ipoteğe dayalı orta ve uzun vadeli finansmanın bulunması, temin edilmesi, alternatif mortgage ürünlerinin araştırılması, her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere ilişkin her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin danışmanlık ve bilirkişilik yerine getirmesine denir

  DETAYLI İNCELE
  Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitim Resim
  Hasta ve Yaşlı Bakım

  Hasta ve Yaşlı Bakımı Uzmanlık Sertifika Programı, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi ve hasta yaşlının sağlığını koruyarak karşılayabilen kişidir.

  DETAYLI İNCELE
  Hosteslik Eğitim Resim
  Hosteslik

  Havacılık sektörünün en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alması, yeni uçuş firmalarının, yeni havaalanlarının yapılması, yüzlerce yeni acentanın kurulması havaalanı yer hizmetlerine olan ihtiyacı giderek arttırmaktadır. Artık ulaşımda havayollarını tercih eden kişi sayısı milyonları bulmaktadır. Siz de eğitiminizi tamamlayıp ister YÖK e bağlı üniversitelerden isterseniz de uluslararası onaylı belgelerinizi alarak mesleğinize ilk adımı atabilirsiniz.

  DETAYLI İNCELE
  Çocuk Bakımı ve Gelişimi Eğitim Resim
  Çocuk Bakımı ve Gelişimi

  Çocukların fiziki, sosyal, zihinsel gelişimlerini istenilen düzeye ulaştırabilecek bilgi ve beceriye sahip kişiler yetiştirmektir.

  DETAYLI İNCELE
  Diş Hekimliği Asistanlığı Eğitim Resim
  Diş Hekimliği Asistanlığı

  Diş hekimi asistanı, diş hekimine operasyonlar dahil olmak üzere tüm tedavi sürecinde yardımcı olan kişidir. Diş hekimi asistanı, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde ya da özel hastane, klinikler ya da muayenehaneler gibi farklı kurumlarda çalışabilir.

  DETAYLI İNCELE
  Yönetici Asistanlığı ve Sekreterliği Eğitim Resim
  Yönetici Asistanlığı ve Sekreterliği

  Yöneticilerin asistanlık görevlerini yürütmek, randevularını ve konuk kabullerini düzenlemek, resmi yazıların yazılması, iş mektubu hazırlanması, vb. yöneticilerin görev yükünü hafifletmek üzere eğitim alan kursiyer kişisel gelişim adına da diksiyon, beden dili, bilgisayar kullanma, toplantı ve seyahat organizasyonları yapma gibi bireysel gelişimi tamamlayıcı eğitimler de almaktadır. Üst düzey Yönetici Asistanları Orta ve büyük ölçekli kurumların eğitimli personel ihtiyacının karşılanması için planlanmış bu eğitimin sonunda katılımcılar hem resmi hem özel kurumlarda çalışabilmektedirler.

  DETAYLI İNCELE
  Çağrı Merkezi Uzmanlığı Eğitim Resim
  Çağrı Merkezi Uzmanlığı

  Günümüzde sektörde öncü gelen tüm büyük firmaların muhakkak müşteri hizmetleri, satış, satış sonrası destek vb. konularda çağrı merkezleri var. Bu nedenle iş imkânı ve aynı zamanda kariyer planlamada çağrı merkezi ön plandadır. İnternet üzerinden alışverişlerin artması, oturduğun yerden hizmet alma olanaklarının artmasıyla çağrı merkezleriyle iletişimlerde aynı oranda artmıştır. Yüz yüze iletişimden farklılık gösteren telefondaki etkili iletişim tekniklerini bilmeden görüşmelere başlamak müşteri memnuniyetsizliğine ve uzaklaşmasına sebebiyet vermektedir. Çağrı Merkezi Uzmanlığı Eğitimi sayesinde gerek iş hayatında gerek günlük hayatta telefonda iletişim sürecinin nasıl sağlıklı ilerleyeceğini öğrenebilir, işletmelerin müşterilerine olumlu imajına katkı sağlamaları için ilk iletişim araçlarından olan telefon iletişimi ile ilgili teknikleri öğrenerek başarılı bir çalışan olabilirsiniz.

  DETAYLI İNCELE
  Sağlıklı Beslenme Eğitim Resim
  Sağlıklı Beslenme

  Bireylerin yaşamlarında sağlık hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan kişidir. Beslenme koçluğu hizmeti alan bireylerin beslenme alışkanlıklarını değiştirerek sağlıklı yaşam ve beslenme hedeflerine ulaşması için katkıda bulunurlar.

  DETAYLI İNCELE
  EĞİTİM KOÇLUĞU Eğitim Resim
  EĞİTİM KOÇLUĞU

  Eğitim ve Öğrenci Koçluğu, okul döneminde öğrenciye içsel potansiyelini keşfetmesi, kendini tanıması, çalışma becerileri geliştirmesi yolunda rehberlik eden ve bu sayede başarı potansiyelini ve yaşam becerilerini ortaya çıkarmasını sağlayan bir koçluk hizmetidir.

  DETAYLI İNCELE
  TEMEL İSG Eğitim Resim
  TEMEL İSG

  Uzaktan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi yöntemi ile çalışanlarınız; iş sağlığı ve güvenliği yenileme eğitimlerini uzaktan eğitim sunumları ile tamamlayabilirsiniz. Tehlike sınıflarına göre hazırlanmış eğitim dökümanları uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde yer almaktadır. Çalışanlarınız tek bir seferde uzun zaman dilimlerinde, topluca eğitim salonlarında bulunmalarına gerek kalmadan ve işinizin durmasını gerektirmeyecek şekilde yasal zorunluluklarını giderebilecek. Yetkin uzmanlarca hazırlanmış profesyonel bir eğitimi istedikleri zaman istekleri platformlarda alabilecekler. Çalışanlarınız iş yoğunluğunun düşük olduğu anlarda katılabileceği bu eğitimler sizlere ve işinize büyük kolaylıklar sunacaktır. Bu işlem için tek gereklilik internet bağlantısı olan telefon, tablet veya bilgisayar olacaktır.

  DETAYLI İNCELE
  AMBULANS ŞOFÖRLÜĞÜ Eğitim Resim
  AMBULANS ŞOFÖRLÜĞÜ

  Ambulans şoförü, hastaların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlayan araçları kullanan kişidir. Ambulans şoförleri, yapmış oldukları iş ile alakalı özel eğitim alırlar. Ambulans şoförü, hastanın ilgili yere taşınmasından sorumlu olan profesyonel görevlidir.

  DETAYLI İNCELE
  SAĞLIK TURİZMİ Eğitim Resim
  SAĞLIK TURİZMİ

  her geçen gün önemi artan sağlık turizmi alanında verilen eğitimlerimiz online şekilde canlı dersler olarak tamamlanmaktadır. Alanında uzman hocalarımız ile yapılan süpervizyon eğitimleri sonucunda alacağınız belgeniz YÖK ve e-devlet onaylı, aynı zamanda ömür boyu geçerli belgelerdir.

  DETAYLI İNCELE
  ANLAYARAK HIZLI OKUMA Eğitim Resim
  ANLAYARAK HIZLI OKUMA

  Hızlı Okuma Kursu Okuma ve Anlama Eğitimi Anlama VE okuma hızınız en az 3 kat artsın! Dikkat-odaklanma ve hafıza çalışmaları, Sınavlarda stres, kaygı ve süre kontrolü, Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı edinme

  DETAYLI İNCELE
  TURİZM VE OTELCİLİK Eğitim Resim
  TURİZM VE OTELCİLİK

  Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır.

  DETAYLI İNCELE
  ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Eğitim Resim
  ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

  Çocuk psikolojisi, küçük çocukların gelişimine, hal ve hareketlerine doğumdan ergenliğe kadar olan süreçte ilgilenen psikolojinin bir alt alanıdır. Çocuk psikolojisi denilen şey sadece çocuğun fiziksel olarak gelişimine değil, sosyal ve duygusal gelişimini, beyni ile ilgili gelişimleri de inceler.

  DETAYLI İNCELE